envelope-oenvelopebookscartsearchmenu

Anche Studentenhuis Leidenhoven, una Residenza per studenti universitari ad Amsterdam, ha celebrato il suo venticinquesimo anno di vita. Riportiamo la lettera inviata dal Prelato dell'Opus Dei al Direttore e ai residenti per l'occasione:

Rome, 17 september 1987

Zeer geliefde Maurizio: moge Jezus mijn zonen en de inwoners van Leidenhoven behoeden!

Nu lees ik je brief van 29 augustus en zend jou deze regels, opdat jullie weten hoe verenigd ik met jullie allen ben bij gelegenheid van de viering van het zilveren jubileum van Leidenhoven.

Ik ben Onze Lieve Vrouw —op wiens voorspraak ons alle goddelijke genaden toekomen— dankbaar voor het werk op menselijk en bovennatuurlijk vlak dat men verwezenlijkt heeft in dit geliefde Studentenhuis gedurende deze 25 jaren, en ik vraag onze Moeder de Heilige Maria dat zij jullie werk blijft beschermen en zegenen. Ook onze vereerde en zeer geliefde Stichter, wie het apostolaat van zijn Nederlandse kinderen zo nauw aan het hart lag, zal vanuit de hemel met veel doeltreffendheid voor Leidenhoven waken.

Gedurende deze septembermaand, waarin jullie de eerste 25 jaren van jullie Studentenhuis vieren, zal ik jullie bijzonder aanwezig hebben in de H. Mis. Ik verzoek jullie ook voor mijn intenties en voor mij te bidden.

Voor de oud-inwoners en voor de huidige inwoners, voor de families van allen, en voor de edele en oprechte verlangens, welke jullie in jullie harten dragen, om de Kerk en de maatschappij te dienen, zend ik jullie mijn hartelijkste zegen

in Domino

Alvaro

Romana, n. 5, Luglio-Dicembre 1987, p. 240.

Invia ad un amico