envelope-oenvelopebookscartsearchmenu

Solenne dedicazione della Chiesa prelatizia

Venerdì 2 maggio, assistito dal Vicario Generale, Mons. Javier Echevarría, e dal Vicario Segretario Centrale, Mons. Francisco Vives, alla presenza di numerosi fedeli il Prelato dell'Opus Dei, Mons. Alvaro del Portillo, ha fatto la dedicazione con rito solenne, secondo le prescrizioni liturgiche, della Chiesa prelatizia di Santa Maria della Pace, che si trova presso la Sede Centrale della Prelatura.

Il verbale della cerimomia di dedicazione recita:

In nomine Domini. Amen. Cum Summus Pontifex Ioannes Paulus II, feliciter regnans, mediante Constitutione Apostolica Ut sit, data d. 28 novembris anni 1982, AAS 75 (1983) pp. 423-425, Opus Dei in Praelaturam personalem erexerit, ita complens intentionem ad quam impetrandam desideratissimus Pater et Conditor noster diu et sine intermissione oravit, atque simul in ecclesiam praelatitiam erexerit quod prius erat oratorium Sanctae Mariae de Pace, expletis laboribus ad sacellum exstruendum Sanctissimi Sacramenti, iuxta desiderium Conditoris nostri, ego infrascriptus Dr. D. Alvarus del Portillo, Dei et Apostolicae Sedis gratia Praelatus Sanctae Crucis et Operis Dei, hodierna die, 2 maii 1986, sollemnem eiusdem ecclesiae dedicationem rite peregi, ad amussim servatis normarum liturgicarum praescriptis.

Hanc feci dedicationem in honorem et laudem Beatissimae Virginis Matris Dei, titulo Sanctae Mariae de Pace.

Volui ut Sacrosanctum Missae Sacrificium mecum concelebrarent Rev.mi D.ni D.res Xaverius Echevarría, Praelaturae Vicarius Generalis, atque Franciscus Xaverius Vives, Vicarius Secretarius Centralis.

Quae dum ita peragebam, fervidas volui effundere preces, ut haec ecclesia, quam Ioannes Paulus II idcirco mihi meisque successoribus tribuere voluit, quod in eius crypta honorifice conditum est corpus desideratissimi Patris ac Conditoris nostri, vere sit centrum in quod corda filiorum filiarumque mearum semper confluant et cathedra exstet ex qua Ecclesiae Sanctae atque Romani Pontificis amor in universas mundi regiones magis magisque diffundatur. Simul vero postulavi ut Sancta Maria de Pace materno affectu nos respiciat, suo praesidio nos protegat et iter nostrum semper tutum servet, quod laeti omnes simul percurramus, pacem et gaudium ubique disseminantes.

De quibus omnibus, ad perpetuam rei memoriam, testor ac fidem facio. Deo omnis gloria!

Datum Romae, in ecclesia nostra Praelatitia Sanctae Mariae de Pace, d. 2 maii 1986.

ALVARUS DEL PORTILLO

PRAEL.

Romana, n. 2, Gennaio-Giugno 1986, p. 72-73.

Invia ad un amico